برچسب: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس
شما حماسه سروديد و ما به نام شما / فقط ترانه سروديم و نان در آورديم + صدا
دنلود میان خاک سر از آسمان در آوردیم چقدر قمری... بی آشیان در آوردیم وجب وجب تن این خاک مرده... را کندیم چقدر خاطره ی نیمه جان در آوردیم به... سنگت جوان در آوردیم چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم...
کد خبر: ۱۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۳/۰۲


این روزها چه ساده به هم انگ می زنند + دانلود
این دوستانی که دم از جنگ می زنند / از... تیرهای نخورده چرا لنگ می زنند / همسفره های خلوت... آن روزها ببین / این روزها چه ساده به هم... انگ می زنند / هرفصل از وحشت رسوا شدن هنوز...
بازی عوض شده این دوستانی که دم از جنگ می... زنند از تیرهای نخورده چرا لنگ می زنند همسفره های... خلوت آن روزها ببین این روزها چه ساده به هم... انگ می زنند هرفصل از وحشت رسوا شدن هنوز ما...
کد خبر: ۱۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷