نام کتاب: نشریه خلق
زیر عنوان: شماره 9
نام نویسنده: جمعي از نويسندگان
ناشر: خُلُق
تاریخ انتشار:
قطع: رحلي
موضوعات