پايگاه اينترنتي سلمان فارسي رونمايي شد

سلمان فارسي پايگاهي فكري و فرهنگي است كه رسالت خود را ترويج دين، فرهنگ، ارزش‌هاي اسلامي و دفاع منطقي از اسلام، نظام اسلامي و دستاوردهاي انقلاب، دفاع از سرمايه‌هاي ملي و ديني و نيز ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني مي‌داند.

سلمان فارسي تلاش دارد تا منادي «پارسايي، بصيرت و آزادي» باشد.

از جمله امتيازات اين سايت فراهم آوردن زمينه‌ي تضارب آرا براي وبلاگ نويسان با گرايش‌هاي مختلف فكري و سياسي در بخش آزادانديشي آن است.

سلمان فارسي؛ همچنين به مباحث ديني، فرهنگي و تاريخي توجه ويژه‌اي دارد. علاوه بر آن به دليل نياز شديد جامعه به نشاط و شادابي يكي از سرويس‌هاي اين پايگاه به موضوع «لبخند» اختصاص يافته است.

معرفي كتاب‌هاي فاخر علوم انساني و اسلامي از ديگر بخش‌هاي اين سايت است كه در آينده‌اي نزديك امكان خريد آنلاين كتاب‌ها نيز فراهم خواهد شد.

 اين پايگاه در آدرسhttp://www.salmanpress.ir  قابل دسترسي است.