استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: قم
اذان صبح
۰۴:۵۴:۵۵
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۲۰
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۱۶
غروب آفتاب
۱۷:۲۱:۳۳
اذان مغرب
۱۷:۳۸:۴۸