استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: قم
اذان صبح
۰۵:۳۹:۱۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۷
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۰۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۱:۴۶
اذان مغرب
۱۹:۳۸:۴۰