کد خبر: ۳۰۱۰
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۱
غلامعلی رجایی:

دیروز پنجشنبه جلسه اول درس ارشد بود. این ترم تاریخ تشیع درایران را تدریس می کنم.هرکلاس 13 نفردانشجودارم.

دیروز صبح که باخود راجع به مساله مهم سقیفه که برای همیشه جامعه اسلامی را از حیث اختلاف درباره نحوه تداوم مساله جانشینی  پس از رسولخدا به دونیمه نامساوی تقسیم نمود،  تاملی داشتم  و روحیه ورفتارمردم عهد پس از رحلت پیامبر را مروری می کردم، با خود گفتم راستی چه اتفاقی افتاد که هنوزکفن پیامبرخشک نشده بود، همه  تاکیدهایش درغدیر وغیر غدیر درباره جانشینی پسرعمویش علی نادیده گرفته و برخلاف آنها عمل شد؟ ومهمتراینکه کسی بنام خلیفه پس از رسولخدا - که از قضا پدر همسر رسولخدا هم بود- روز روشن درمسجد پیامبر بر بالای منبر رفت وآنگونه که تمام منابع سنی وشیعه شهادت می دهند، دراظهار نظری بر خلاف  قرآن وسیره رسولخدا در جواب حضرت زهرا که برای  مطالبه فدک مصادره شده توسط خلیفه جدید به مسجد آمده بود،گفت: من از رسولخدا شنیدم که فرمود:  نحن معاشر الانبیا لا نورث! ماگروه  پیامبران، از خود ارثی برای بازماندگانمان بجا نمی گذاریم! گفته ای شگفت که مخالف صریح قرآن است! ولی هیچ کس هیچ سخنی نگفت!

 تعجبم از این است که وقتی حضرت زهرا درمحاجه اش با ابابکر با بیان چند آیه در باره  نادرست بودن این گفته  ودراثبات ارث بردن فرزند از والدین  و ارث گذاشتن والدین برای فرزندان، فرمود  واز قرآن  شاهدآورد که : و ورث سلیمان داود! سلیمان از داود ارث برد ( سوره نمل، آیت 16) و از زبان یحیی حکایت کرده که زکریا به خداوند گفت : فهب لی من لدنک ولیا. یرثنی ویرث من آل یعقوب (مریم آیت 5 و6) وبه ابابکر فرمود :لقدجئت شیئا فریا!  تو با این سخن دروغ آشکاری را گفتی و به او گفت : عمدا کتاب خدا را ترک کردید و پشت سرانداختید؟ مردم در برابراین جعل آشکار حدیث ، راست راست به ابوبکر نگاه کردئد وحتی یک نفر، آری، حتی یک نفرازآن همه مسلمان در مدینه که تمام وعده های نمازشان را با رسولخدا به جماعت می خواندند! به ابوبکرنگفت که فاطمه راست می گوید که :

- چرا پیامبرزاده ها باید از پدرانشان ارث ببرند ولی فاطمه هم که مثل آنها یک پیمبر زاده است، نباید از پدرش ارث ببرد!؟

-  نگفت که ای ابابکر،چگونه ممکن است فقط تو این حدیث را از رسولخدا شنیده باشی و زنان پیامبر ودخترش فاطمه وعباس عموی او و علی داماد ش، این سخن را از وی نشنیده باشند تا تکلیف خود را پس از او بدانند وبی جهت از خلیفه ادعای ارث نکنند!؟

-  نگفت که ای ابابکر، علی القاعده باید رسولخدا این سخن را نه به توکه به فاطمه می گفت که دخترم، بدان که تو از من ارث نمی بری! تا فاطمه برای مطالبه ارث مصادره شده اش به مسجد نرود! یا لااقل این سخن را به علی می گفت تا مانع رفتن همسرش به مسجد برای مطالبه ارث خود از خلیفه بشود!

 -  نگفت که ای ابابکر،چگونه ممکن است رسولخدا برخلاف آیات مسلم وروشن قرآنی که آورده سخن بگوید؟

 - نگفت که فاطمه راست می گوید که می گوید: ای ابابکر، تو چرا طبق شرع اسلام می توانی برای دختر و فرزندانت ارث بگذاری ، ولی پدرم محمد برای من ارث نگذارد؟ نکند از نظر تو  بین من وپدرم نسبتی وجود ندارد!؟

- نگفت که فاطمه راست می گوید وقتی می گوید مگر من وپدرم از یک دین نیستیم؟یا من وپدرم را از یک دین نمی دانید وما را دارای دو دین می دانید که معتقدید از هم ارث نمی بریم؟!

- نگفت  که فاطمه راست می گوید که می گوید  نکند خداوند آیه ای دارد که به شما اختصاص دارد و پدرمن از آن استثنا شده است!

- نگفت که فاطمه راست می گوید که می گوید  نکند تو نسبت به آیات خاص  قرآن از پدر وپسرعمویم –علی- داناترهستی؟!

-نگفت که اگر راست می گویی و پیامبر ارثی از خود بجا نمی گذارد چرا شمشیر ونعلین و..رسولخدا به علی داده شد؟

نگفت که چرا همسران رسولخدا هم که این گفته ابابکر را قبول نداشتند برای مطالبه ارث خود به نزد او رفتند؟

نگفت که چرا رسولخدا قبل از ارتحال خود فدک را از دخترش باز پس نستاند تا خلیفه پس از او مجبور به این باز پس گرفتن آن بشود؟!

تعجبم از این است که چرا یک نفر درمسجد از جا برنخاست و به ابابکر نگفت زهرا راست می گوید و تو چرا برخلاف قرآن حدیث نقل می کنی وبه رسول خدا  گفته ای را نسبت می دهی که نگفته ونمی توانسته بگوید!؟

Bookmark and Share
ایمیل مستقیم: info@salmanpress.ir
برچسب ها: غلامعلی رجایی ، فدک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
نظر شما درباره نسبت اكثريت جوانان با دين در جامعه‌ي ما چيست؟
در حال دين‌گريزي
پيوند قوي با دين
غيرقابل ارزيابي
گرايش به دين
ضديت با دين
غفلت از دين
بي‌تفاوتي