چاپ سوم «مشروعیت آسمانی» منتشر شد ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۶
ولایت غیرفقیه آری، شورای فقها هرگز! ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۲
هاشمی در سال 88 به چاپ دهم رسید ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۳
سوالهایی بی پاسخ! ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۱
رهبری و مسأله‌ی آقازاده‌ها ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۴