کد خبر: ۳۰۶۸
تاریخ انتشار:۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست