کد خبر: ۳۰۶۵
تاریخ انتشار:۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۷
فرودگاه آخرالزمان
آیت الله حائری شیرازی(ره)

هواپیما که میخواهد فرود بیاید، باید فرودگاهش مطمئن باشد. اگر یک هواپیمای کوچک بخواهد بنشیند، یک باند دویست متری هم کافی است؛ اما یک هواپیمای بزرگ، گاهی تا چند کیلومتر باند برای فرود لازم دارد؛ چون وقتی مینشیند، چرخش چندصد تن فشار روی یک نقطه وارد میکند. به همین دلیل باید زیرسازیاش محکم باشد. امام زمان؟عج؟ که هزار سال در پشت پرده غیبت بوده است، فرودگاهش که فرودگاه نازک‌‌نارنجی نمیتواند باشد! باید یک فرودگاه محکمی باشد تا بتواند فرود بیاید.