کد خبر: ۳۰۶۲
تاریخ انتشار:۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۳
برای چرخ بزرگ، ترمز می‌‌گذارند
آیت الله حائری شیرازی(ره)

یک روز دو تا از بچه‌‌های من در خانه دوچرخه سواری می‌‌کردند که با هم برخورد کردند. از فرزند بزرگ‌تر پرسیدم: چرا چنین شد؟ گفت: چرخ من، لِنت ترمزش افتاده و ترمز نمی‌‌گیرد. به آن یکی گفتم: چرخ تو هم که ترمز ندارد. جواب داد: این دوچرخه، کوچک است؛ چرخ کوچک که ترمز نمی‌‌خواهد!

برای چرخ بزرگ ترمز می‌‌گذارند. هرچه قدرت چرخ بیشتر باشد، ترمز او هم قوی‌‌تر است. چطور اگر دوچرخه اندازه‌اش بزرگ‌تر بشود، ضرورت ترمز داشتنش را بچه هفت ساله هم درمی‌‌یابد، اما وقتی علم و قدرت انسان بالاتر می‌‌رود، ترمز نمی‌‌خواهد؟ قدرت شکافتن کوه‌ها و خارج شدن از فضای جاذبه زمین، قدرت این‌‌که شهری را خاکستر کند را دارد؛ ولی کو ترمزش؟!