کد خبر: ۳۰۵۸
تاریخ انتشار:۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۰
ایمان مراقبت می‎طلبد
آیت الله حائری شیرازی(ره)

دانه گندم را تا نکاشتهای، مراقبت نمیخواهد. به محض اینکه آن را بکاری، رسیدگی باید شروع شود. انسان اگر در راه خدا افتاد، تازه اول مراقبت است؛ اول خطر است. بههمین سبب است که افراد سالم، وقتی منحرف میشوند، بد منحرف میشوند و خطرناک‌تر خواهند بود.