کد خبر: ۳۰۵۷
تاریخ انتشار:۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸
مواظب باشید قلبتان بی‎حس نشود
آیت الله حائری شیرازی(ره)

قلب انسان نسبت به گناه بیتفاوت نیست؛ چنان‌‌که دست نسبت به آتش بیحس نیست. قلب همان رنجی را از دروغ میبرد که دست از آتش میبرد. اگر بعد از دروغ گفتن، عذاب وجدان گرفت و جبران کرد، مثل این است که آتش در دست تو افتاده باشد و تو آن را پرتاب کرده باشی؛ اما اگر آتش را مدتی روی دستت بگیری، این دست اعصابش میمیرد. اگر انسان پیوسته دروغ بگوید، قلب بیحس میشود؛ مثل دستی که اعصابش سوخته است.