کد خبر: ۳۰۵۶
تاریخ انتشار:۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷
توبه، بالا آوردن معصیت است
آیت‌ الله حائری شیرازی(ره):
اگر کسی به غذایی عادت نداشته باشد، به سرعت آن را بالا میآورد یا دفع میکند. مؤمن هم اگر معصیتی از او سر بزند، سریع آن را دفع میکند. منافق هم وقتی عمل صالحی انجام میدهد، به مزاجش نمیسازد؛ این است که زود آن را نقل میکند و حتی اگر به خودش قول داده باشد که این کار خوب را به کسی نگوید، راحت نمیشود؛ مگر اینکه بازگو کند. تا وقتی نگفته، یک پیچ‌‌وتابی دارد و به محض اینکه ریا از او سر زد، مثل زنی که وضع حمل کرده باشد، آرام میگیرد؛ چون بارش را بر زمین گذاشته و دیگر چیزی در بساط ندارد. مؤمن هم اگر به کسی ظلم کند، همان حالتی را دارد که مادر در وقت وضع حمل دارد؛ یعنی تا عذرخواهی نکند، آرام نمیگیرد.