شناسنامه:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا صنعتی

آدرس: قم. خ صفاییه. ک ممتاز. فرعی اول سمت چپ. پلاک 14

 ***

سلمان پايگاهي فكري و فرهنگي است كه رسالت خود را ترويج دين، فرهنگ، ارزش‌هاي اسلامي و دفاع منطقي از اسلام، نظام اسلامي و دستاوردهاي انقلاب، دفاع از سرمايه‌هاي ملي و ديني و نيز ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني مي‌داند.

اين پايگاه در تاريخ 25 آذر ماه 1390 رونمايي شد.

 ***

سلمان تلاش دارد تا منادي عدالت، پارسايي، بصيرت و آزادي باشد و اين ارزش‌ها را پاسداري كند.

عدالت و برقراري آن شعار تمامي پيامبران و امامان و مصلحان اجتماعي بوده است.

رعايت اخلاق اسلامي، تقوا و پارسايي در عرصه‌ها‌ي فردي و اجتماعي ضامن سعادت فرد و جامعه خواهد بود.

بصيرت در عرصه‌‌هاي دين، فرهنگ و سياست باعث مصونيت فرد و جامعه از لغزش و سدي در برابر دشمنان دين و نظام ديني است.

آزادي جزو مهم‌ترين شعارهاي انقلاب اسلامي و جزو حقوق اوليه‌ي انسان‌هاست لذا آزادي افراد و گروه‌ها در چارچوب ارزش‌هاي ديني مي‌بايست مورد تكريم و احترام همگان باشد.

***